Archeologisch Onderzoek Bocht ter Doest

Op maandag 15 februari start het archeologisch onderzoek ter hoogte van de Bocht ter Doest in het kader van de spoorwerken van Infrabel. Dit onderzoek zal een tweetal weken duren.

Het landschap van de Oostelijke kustvlakte is één uitgestrekt bodemarchief van archeologische vindplaatsen. Er zijn vermoedelijk sites terug te vinden die dateren uit de late steentijd, de metaaltijd, de Romeinse tijd en de Merovingische tijd. Het aantal archeologische sites wordt geschat op enkele tientallen. Tot hiertoe werd echter slechts een miniem gedeelte gedocumenteerd.

Omwille van de grote concentratie aan veronderstelde archeologische overblijfselen bestaat bij elke grote ruimtelijke ingreep de kans dat dit bodemarchief kan worden aangetast.
In een overleg met Raakvlak, een intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en Ommeland, heeft Infrabel de verschillende werken, nodig voor de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge, toegelicht. Op die manier kon een archeologisch onderzoek worden gepland voorafgaand aan de werken.

Tijdens dit onderzoek zullen een aantal sleuven worden gegraven voor het opsporen van eventuele archeologische vondsten. Raakvlak zal hiervan een verslag opmaken. Na het archeologisch onderzoek kunnen de werken van Infrabel starten.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!