Infomarkt over de spoordoortocht in Lissewege op 19 februari

De Stad Brugge en de verschillende betrokken besturen willen de bewoners goed informeren over de infrastructuurprojecten in het kader van de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge en werken daarvoor samen via ‘Zeebrugge Open’. Na de eerste infomarkt in...

Archeologisch Onderzoek Bocht ter Doest

Op maandag 15 februari start het archeologisch onderzoek ter hoogte van de Bocht ter Doest in het kader van de spoorwerken van Infrabel. Dit onderzoek zal een tweetal weken duren. Het landschap van de Oostelijke kustvlakte is één uitgestrekt bodemarchief van...

Definitieve bouwvergunning voor aanleg spoorwegbocht

Op 20 januari 2010 werd door de Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid aan Infrabel de definitieve stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van de spoorwegbocht Ter Doest. Deze spoorwegbocht zal er voor zorgen dat er tussen de voor-...

Nieuw openbaar onderzoek Bocht Ter Doest

Op last van de Vlaamse overheid, departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid moet het openbaar onderzoek over het project van Infrabel inzake de aanleg van de Bocht van Ter Doest te Lissewege overgedaan worden. Het dossier betreft...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!