Definitieve bouwvergunning voor aanleg spoorwegbocht

Op 20 januari 2010 werd door de Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid aan Infrabel de definitieve stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van de spoorwegbocht Ter Doest.

Deze spoorwegbocht zal er voor zorgen dat er tussen de voor- en achterhaven rechtstreekse treinbewegingen mogelijk worden gemaakt door de spoorlijnen 51A (naar Zeebrugge) en 51B (naar Knokke-Heist) met elkaar te verbinden. Momenteel dienen de treinen om te rijden via Brugge om daar te wisselen en naar de andere kant van de haven te rijden. Daarmee wordt veel tijd verloren en veel nutteloze spoorkilometers verreden met extra belasting van het spoornet tot gevolg. Door deze aanleg verhoogt de capaciteit van de spoorinfrastructuur.

Het betreft het uitvoeren van technische werken, omvattend de aanleg van een bedding voor twee sporen, waarvan voorlopig slechts

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!