FAQ

AX wordt A11

Momenteel geen vragen.

Bocht Ter Doest

Momenteel geen vragen.

Groene berm nieuw vormingsstation

Hoe ver liggen de huizen van Zwankendamme van het vormingsstation?

Uit de plannen en de 3D-voorstellingen, die Infrabel en de Vlaamse Landmaatschappij presenteerden op de infomarkt van 17 oktober, blijkt duidelijk dat de afstand tussen het dichtste spoor van het nieuwe vormingsstation en het eerste huis van Zwankendamme minstens 140 meter bedraagt.

Daartussen bevindt zich nog de groene berm van grosso modo 9 m hoog en minstens 30 m breed; deze berm zal voor een forse vermindering van het aantal decibels zorgen.

De berm, een aarden wal met groenbeplanting, heeft volgende voordelen:

  • het centrum van Zwankendamme wordt afgeschermd van het geluid,
  • er is ’s nachts geen hinder van de verlichting van de sporenbundels,
  • de buurtbewoners zien het vormingsstation niet liggen maar kijken op een zacht glooiende berm; alleen de bovenbouw van de nieuwe brug boven de sporen zal zichtbaar zijn.

Fietsontsluiting Zeehaven Brugge

Momenteel geen vragen.

Nieuwe wegontsluiting Zwankendamme

Momenteel geen vragen.

Nieuwe Zeesluis (SHIP)

Moet het Stationskwartier wijken voor het SHIP?

In het kader van het Strategisch HavenInfrastructuurProject of SHIP heeft de Vlaamse Regering onlangs beslist om te onderzoeken hoe het havengebied ter hoogte van de huidige Visartsluis en de oude achterhaven kan omgevormd worden tot een “beperkte open getijzone”. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is er geen sprake van dat hierdoor het Stationskwartier van Zeebrugge zou verdwijnen. Dit woonkwartier blijft behouden.

Concreet betekent deze getijzone dat de bestaande Visartsluis omgebouwd wordt tot een open vaargeul en dat meer landinwaarts, ter hoogte van de Carcokesite, een nieuwe sluis gebouwd wordt. De sluis van 1907 is immers sterk verouderd en beantwoordt niet meer aan de noden van de huidige scheepvaart. In dit project is voorzien dat het Prins Filipsdok en het Oud-Ferrydok gedempt worden, waardoor nieuwe terreinen ontstaan voor de ontwikkeling van shortsea-activiteiten. Containerschepen worden hier niet verwacht. Over het SHIP loopt momenteel een project-MER om de voor- en nadelen ervan te onderzoeken. Pas nadien wordt een definitieve beslissing genomen.

Spoorbundels achterhaven

Momenteel geen vragen.

Spoorweg Lissewege

Komen er extra sporen in de doortocht van Lissewege?

Op de infomarkt van 17 oktober in het gemeenschapshuis van Zeebrugge bleek dat er bij sommige bewoners van Lissewege een misvatting is over de aanleg van het z.g. 3e spoor tussen Brugge en Zeebrugge. Dit derde spoor is beperkt tot aan de splitsing van het spoor naar Zeebrugge en Knokke, dat is ongeveer ter hoogte van het industrieterrein Blauwe Toren. Er komen dus helemaal geen extra sporen door de dorpskern van Lissewege en dus ook geen onteigeningen daarvoor. De bestaande twee sporen blijven behouden.

Vormingsstation Zeebrugge

Hoe ver liggen de huizen van Zwankendamme van het vormingsstation?

Uit de plannen en de 3D-voorstellingen, die Infrabel en de Vlaamse Landmaatschappij presenteerden op de infomarkt van 17 oktober, blijkt duidelijk dat de afstand tussen het dichtste spoor van het nieuwe vormingsstation en het eerste huis van Zwankendamme minstens 140 meter bedraagt.

Daartussen bevindt zich nog de groene berm van grosso modo 9 m hoog en minstens 30 m breed; deze berm zal voor een forse vermindering van het aantal decibels zorgen.

De berm, een aarden wal met groenbeplanting, heeft volgende voordelen:

  • het centrum van Zwankendamme wordt afgeschermd van het geluid,
  • er is ’s nachts geen hinder van de verlichting van de sporenbundels,
  • de buurtbewoners zien het vormingsstation niet liggen maar kijken op een zacht glooiende berm; alleen de bovenbouw van de nieuwe brug boven de sporen zal zichtbaar zijn.
Heb je zelf een vraag? Stel deze via het formulier onderaan deze pagina, we contacteren u zo spoedig mogelijk met een duidelijk antwoord.

Hebt u zelf een vraag?
Contacteer ons!

Naam *

Voornaam *

Straat & nummer *

Postcode & woonplaats *

Email *

Uw vraag gaat over

Uw vraag *

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!