Infomarkt over de aanleg van de A11 op zaterdag 22 juni 2013 in zaal De Polder Dudzele

De A11 is de missing link die de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle met elkaar zal verbinden. Met deze nieuwe verbindingsweg wil de Vlaamse Overheid de verkeersknoop ontwarren en de veiligheid en de leefbaarheid in de regio verhogen.

Ondertussen begint de eigenlijke realisatie van de A11 zeer concrete vormen aan te nemen. Het consortium Via Brugge, bestaande uit Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Aswebo, Aclagro, Franki Construct en DG Infra+ – werd aangesteld als voorkeursbieder voor de realisatie van de A11.

De Vlaamse Overheid en Zeebrugge Open, het communicatieplatform voor de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge, willen graag de bewoners informeren over het op til staande A11-project. Drie jaar geleden vond er al een eerste infomarkt hierover plaats. Nu worden de bewoners uitgenodigd op een nieuwe infomarkt waar het definitieve ontwerp van de A11 wordt voorgesteld aan de hand van driedimensionale visualisaties, maquettes en een film. Er wordt ook uitleg gegeven door medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer en het consortium Via Brugge, de partners van de Vlaamse Landmaatschappij en het Havenbestuur.

De bewoners zijn van harte welkom op zaterdag 22 juni in zaal De Polder, Stokerij 2 in Dudzele tussen 13.30 u. tot 17.30 u. Om iedereen de nodige tijd en ruimte te geven om de stands te bekijken, worden de bewoners van de verschillende wijken in tijdsblokken uitgenodigd. Er wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

13.30 u. tot 14.30 u.: bewoners van de zone ten noorden en ten zuiden van de Westkapelse Steenweg (tussen het centrum en de twee afleidingskanalen)
14.30 u. tot 15.00 u.: bewoners van de zone omgeving Stationsweg, Pathoekeweg en Blauwe Toren en de bewoners van de Vagevuurwijk Zuienkerke
15.00 u. tot 16.30 u.: bewoners van het centrum van Dudzele
16.30 u. tot 17.30 u.: bewoners van de zone tussen Damse en Dudzeelse Steenweg

Voor de bewoners van Damme en Knokke wordt er een gelijkaardige infomarkt gehouden op zondag 30 juni van 13 tot 17 u. in Hal 6 van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw in bedrijvenpark ‘t Walletje nr 106/07 in Westkapelle.

Meer informatie?
Alle informatie over de A11 is te vinden op de infomarkt op 22 juni !

Met vragen over het project A11 kan men terecht bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge – t 050 24 80 03 – wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be – www.wegenenverkeer.be

Vragen kunnen ook gesteld worden via de website www.zeebruggeopen.be via het tabblad contact.

Met vragen over de praktische organisatie van deze infomarkt kan men terecht bij de Communicatiedienst van de Stad Brugge, Burg 11, 8000 Brugge, t 050 44 80 05 of 050 44 80 17 – communicatiedienst@brugge.be

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!