Infrabel start werken voor vervanging overweg Wulfsberge in Zwankendamme

Op 5 november start Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, met de werken voor het vervangen van de overweg Wulfsberge te Zwankendamme. In de plaats komt een nieuwe brug die aansluit op de bestaande wegen van en naar Zwankendamme. Er wordt eveneens een nieuw fiets- en voetpad aangelegd tussen de dorpskern van Zwankendamme en de stopplaats Lissewege.

De werken kaderen in de bredere doelstelling van Infrabel om zoveel mogelijk overwegen te vervangen door een brug, een tunnel en/of een alternatieve weg. Ze houden bovendien rekening met de plannen van de infrastructuurbeheerder om het bestaande vormingsstation in Zeebrugge te moderniseren en uit te breiden in een latere fase.

Overzicht van de werken
Om reeds voor het afsluiten van de overweg Wulfsberge te garanderen dat de dorpskern op elk moment veilig en vlot bereikbaar is, zal Infrabel eerst een brug bouwen over de spoorlijn Brugge-Zeebrugge. De wegen van en naar Zwankendamme zullen hier op aansluiten. Verder komt er ook een dubbelrichtingsfietspad tussen de dorpskern van Zwankendamme en de stopplaats Lissewege. Het fietspad zal ‘s avonds en ‘s nachts goed verlicht worden, wat het veiligheidsgevoel van de fietsers zal verhogen. Alle nieuwe wegen zullen overigens voorzien zijn van een soortgelijk fietspad of fietssuggestiestroken.

De werken starten op 5 november 2012. Het einde is voorzien tegen het bouwverlof van 2014.
Eind juni 2014 kunnen de nieuwe brug en weg opengesteld worden voor het verkeer en hoeven de weggebruikers niet langer meer te wachten aan een gesloten overweg.

Tijdstip van de werken
Infrabel probeert de nacht- en weekendwerken tot een strikt minimum te beperken, en daarbij zowel een vlot verloop van het trein- en wegverkeer als de veiligheid van de mensen te verzekeren. Buurtbewoners zullen steeds tijdig op de hoogte gebracht worden van geplande nacht- of weekendwerken via aparte infoberichten. De komende weken zal telkens gewerkt worden van 6u00 ten vroegste tot 22u00 ten laatste, en dit enkel tijdens weekdagen.

Bereikbaarheid
De aanvoer van grond en werfmaterialen zal steeds via de N31 (Baron de Maerelaan) verlopen en niet via de dorpskern van Zwankendamme.
De dorpskern van Zwankendamme, de aanpalende landerijen, de bedrijven en de stopplaats Zwankendamme zullen tijdens de werken steeds bereikbaar zijn. De huidige verkeerssituatie blijft immers van toepassing. Enkel voor de aansluiting van de nieuwe weg op de bestaande straat Wulfsberge zal er kortstondig verkeershinder zijn.

De overweg Wulfsberge blijft behouden tot zolang de nieuwe weg- en fietsinfrastructuur en de nieuwe brug afgewerkt en in dienst gesteld zijn. Hierna blijft de overweg Wulfsberge bestaan, weliswaar alleen voor voetgangers en fietsers, en zal hij aansluiten op het nieuwe fietspad.

De huidige weg naar de stopplaats van Zwankendamme blijft tijdens de werken bereikbaar voor alle wegverkeer. Na afloop van de werken zal dit eveneens alleen nog voor voetgangers en fietsers zijn.

Geluidsberm
Infrabel zal samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een geluidsberm bouwen tussen enerzijds de nieuwe weg naar het bedrijf AGC en de dienstgebouwen van Infrabel en anderzijds het dorp. De geluidsberm zal ongeveer 9 meter hoog zijn en heeft aan de kant van de dorpskern van Zwankendamme een zachte helling die met groen beplant wordt. De geluidsberm zal het centrum van Zwankendamme afschermen van het geluid.

Voor vragen kun je terecht op het gratis nummer 0800/55.000 – elke dag van 7u tot 22u – of via het mailadres info.projecten@infrabel.be.
In het kader van Zeebrugge Open zal de stad Brugge bovendien een informatiepunt oprichten in Zwankendamme waar je terecht kunt met alle vragen over dit project.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!