Openbaar onderzoek aanvraag stedenbouwkundige vergunning A11: 17 juni – 17 augustus 2013

De Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, met als adres Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82 te 8000 Brugge, deelt mee dat ze op 8 mei 2013 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend bij de gedelegeerd stedenbouwkundige ambtenaar.

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van de A11 als hoofdweg en verbinding tussen de N49 te Westkapelle (Knokke-Heist) en de N31 ter hoogte van de Blauwe Toren op het grondgebied van Damme, Knokke-Heist, Brugge en Zuienkerke.

In de aanvraag zijn alle werkzaamheden opgenomen op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet die nodig zijn voor de realisatie van de A11. Algemeen behelst de aanleg van de A11 volgende ingrepen (van zuid naar noord):

 • De bouw van een aansluitingscomplex ter hoogte van de Blauwe Toren voor de aansluiting van de Blankenbergsesteenweg op de A11, inclusief een aansluiting van de nieuwe verbindingsweg met de Pathoekeweg;
 • De bouw van een aansluitingscomplex van de N31 met de A11 ter hoogte van de Spie;
 • De aanleg van de A11 als hoofdweg tussen het aansluitingscomplex met de N31 en het Boudewijnkanaal, gebundeld met spoorlijn 51B (Brugge – Knokke);
 • De kruising van de A11 met het Boudewijnkanaal met een beweegbare brug en waarbij de aanloophellingen naar de beweegbare brug op viaducten aangelegd worden;
 • De aanleg van de A11 als hoofdweg op het tracé van de huidige Zuidelijke Havenrandweg, gebundeld met spoorlijn 51B en de Zijdelingse Vaart;
 • De bouw van een aansluitingscomplex voor de aansluiting van de Oostelijke Havenrandweg (N350) en de aansluiting van de Heistlaan (N300) op de A11;
 • De kruising van de A11 met het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal met een vaste brug;
 • De aanleg van de A11 als hoofdweg in een tracé parallel aan de Dudzelestraat (N376) met ongelijkgrondse kruising van de N300 en met verderop de aanleg van de A11 in tunnel onder de Dudzelestraat (N376) en de Oostkerkestraat (N374);
 • De bouw van een aansluitingscomplex voor de aansluiting van de N49 op de A11 ter hoogte van Westkapelle;
 • De heraanleg van de Natiënlaan (N49) tussen de Hoekemolen en het kruispunt met de Dudzelestraat (N376), inclusief de herinrichting van het kruispunt Natiënlaan (N49) x Dudzelestraat (N376) als rotonde.

Naast de aanleg van de A11 zijn ingrepen voorzien op het onderliggend wegennet dewelke kunnen samengevat worden als volgt:

 • Heraanleg van de Blankenbergsesteenweg tussen de rotonde ter hoogte van de Zeelaan (inclusief heraanleg van de rotonde) en de rotonde ter hoogte van de Vagevuurstraat (inclusief herinrichting van het kruispunt: omvorming van de rotonde tot een lichtengeregeld kruispunt);
 • Herinrichting van de Zeelaan: herinrichting tussen Blankenbergsesteenweg en Krinkelstraat;
 • Stationsweg – Ter Doestdreef: herstellen van de verbinding door middel van een tunnel onder de spoorlijn inclusief fietsinfrastructuur;
 • Aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Pathoekeweg en de rotonde aan de Blankenbergsesteenweg inclusief fietsinfrastructuur;
 • Aanleg van een nieuwe interhavenverbinding tussen de Dudzeelse Brug en de Margaretha Van Oostenrijkstraat, inclusief fietsinfrastructuur;
 • Aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur langsheen de Zijdelingse Vaart tussen het Boudewijnkanaal en het Schipdonkkanaal / Leopoldkanaal met twee fietsonderdoorgangen onder de A11 en de parallelle spoorlijn;
 • Herinrichting van een deel van de Alfred Ronsestraat, inclusief de realisatie van een nieuwe aansluiting van de Heistlaan (N300) op de Alfred Ronsestraat met de aanleg van een lokale brug over het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal;
 • Herinrichting van een deel van de Heistlaan (N300), inclusief de aanleg van een onderdoorgang onder de nieuw te realiseren A11;
 • Aanleg van een nieuwe tunnel onder de N49 voor de ontsluiting van de Oude Sabsweg, Oude Heernisstraat en Roden Ossenstraat;
 • Aanleg van nieuwe parallelweg inclusief fietsinfrastructuur, parallel aan de N49 tussen de Hoekemolen en de Dudzelestraat (N376), inclusief de aanleg van een nieuw kruispunt met de Dudzelestraat in de vorm van een rotonde.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de betrokken steden en gemeentes, vóór het einde van het openbaar onderzoek, dat zestig dagen duurt en per betrokken stad/gemeente wordt georganiseerd.

De aanvraag en alle bijhorende documenten kunnen worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek, telkens van 17 juni 2013 tot 17 augustus 2013 op volgende adressen:

 • Stadsbestuur Brugge, dienst Bouwvergunningen, Oostmeers 17, 8000 Brugge. Open: maandag tot vrijdag 9-12u, dinsdag 14-18u;
 • Gemeentebestuur Knokke-Heist, gemeentehuis Knokke-Heist
 • Stadsbestuur Damme, stadhuis Damme
 • Gemeentebestuur Zuienkerke, gemeentehuis Zuienkerke
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!