Overweg Stationsstraat in Lissewege mag niet gesloten worden

eind augustus heeft de Vlaamse overheid het kennisgevingsdossier voor de opmaak van een project MER vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme ter inzage gelegd. Uit de plannen blijkt dat men overweegt om de overweg in de Stationsstraat in Lissewege definitief af te sluiten. Dit omwille van de verwachte toename van het treinverkeer van en naar Zeebrugge. Voor burgemeester Patrick Moenaert is dit onaanvaardbaar.

Burgemeester Patrick Moenaert: “Ik zit een stuurgroep voor met Infrabel, MBZ en het Vlaams Gewest (AWV) en bracht dit daar ook ter sprake. We dringen aan dat men niet enkel in Zwankendamme, maar ook in Lissewege milderende maatregelen neemt. Voor ons moet een alternatief onderzocht worden: een scenario waarbij de huidige overweg in Lissewege niet gesloten wordt. Dit kan door de sporen (volledig of gedeeltelijk) in een sleuf aan te leggen, zodat de historische toegangsweg tot Lissewege blijvend kan gebruikt worden door zowel fietsers, voetgangers als autobestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat de ingenieurs dit zo kunnen uitwerken dat ook de bereikbaarheid van de haven gegarandeerd blijft tijdens de werkzaamheden. Een definitieve onderbreking van de Stationsweg zou de leefbaarheid en identiteit van Lissewege zwaar onder druk zetten. Niet alleen de bewoners gebruiken de Stationsstraat als hoofdtoegangsweg, ook voor de lokale handelaars en de vele bezoekers is dit dé toegangsweg.”

Het College van Burgemeester en Schepenen volgt dit voorstel en de stad Brugge zal deze vraag ook formeel overmaken in de lopende procedure van het kennisgevingsdossier voor de opmaak van een project MER vormingsstation Zwankendamme.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!