Start werken vertakking Blauwe Toren

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, zal op 16 mei 2011 starten met de werken aan de vertakking Blauwe Toren. Deze werken situeren zich aan de afsplitsing van de lijn 51A (Brugge – Zeebrugge) met de lijn 51 (Brugge – Blankenberge).

De bestaande gelijkgrondse vertakking zal vervangen worden door een ongelijkgrondse vertakking door middel van een viaduct voor één spoor. Hierdoor kunnen de capaciteit en de regelmaat van het spoorverkeer op de spoorlijnen 51, en 51A en 51B (Brugge – Knokke-Heist) gevoelig verhoogd worden zonder uitbreiding van de sporen. Deze werken houden geen verband met de aanleg van het 3e spoor tussen Brugge en Dudzele, maar zijn er wel compatibel mee.

Infrabel zal ook de overweg aan de Lentestraat vervangen door een fietsers- en voetgangerstunnel tussen de Lentestraat en de Krinkelstraat. De overweg zelf zal pas gesloten worden als deze nieuwe verbinding is aangelegd.
Verder plant Infrabel nog enkele kleinere infrastructuurwerken zoals het renoveren van de bestaande tunnel aan de Kolvestraat.

De aan- en afvoer van materialen voor de werken dienen verplicht te gebeuren via volgende reiswegen: Expressweg N31, Stationsweg, Pathoekeweg en Kolvestraat.

De uitvoeringstermijn telt 1530 kalenderdagen en vervalt op 24.07.2015

Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken voor de omwonenden. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel op het gratis nummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of via het mailadres info.projecten@infrabel.be.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!