Succesvolle infomarkt Spoordoorgang Lissewege

Succesvolle infomarkt Spoordoorgang Lissewege

Op 19 februari ll. vond in de stedelijke basisschool Ter Poorten te Lissewege een infomarkt plaats rond de spoordoorgang. Ruim 300 inwoners van de poldergemeente kwamen er zichzelf informeren over de werken die Infrabel in hun directe omgeving plant om het centrum van Lissewege leefbaar en vlot bereikbaar te houden in geval de spooroverweg in de Stationsstraat moet afgeschaft worden.

Zoals algemeen geweten staan er een aantal grote infrastructuurprojecten op stapel om de haven van Zeebrugge beter te ontsluiten en om de leefbaarheid van de woonkernen van Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege te verzekeren. Deze betere ontsluiting gebeurt door te investeren in wegenis-, water- en spoorprojecten.

Zowel de Stad Brugge als de verschillende betrokken besturen vinden het informeren van de bewoners over deze projecten belangrijk en werken daarvoor samen via Zeebrugge Open. In oktober 2009 werd reeds een infomarkt in Zeebrugge georganiseerd, waar alle grote infrastructuurwerken een eerste maal werden voorgesteld. Ook deze website en de elektronische nieuwsbrief reiken sindsdien up to date informatie over deze projecten aan. In juni vorig jaar was er een tweede infomarkt over de A11.

Nu werd de spoordoortocht in Lissewege in de kijker gezet. Door de uitbouw en de groei van de haven stijgt in belangrijke mate de aan- en afvoer van goederen door nieuwe trafieken en uitbreiding van bestaande. In 2020 zal de haven mogelijks 70 miljoen ton verhandelen. Dit vergt uiteraard veel logistieke ontwikkelingen. Naast het vervoer over de weg en het water zal ook het spoor meer middelen inzetten, niet in het minst voor de sterk toenemende containertrafiek die zich concentreert in de voorhaven. Daardoor zullen er meer goederentreinen op en af rijden tussen de voorhaven en het hinterland. Deze treinen passeren door Lissewege waardoor de overweg vaker zal gesloten zijn voor het wegverkeer. Om te vermijden dat bewoners en bezoekers al te vaak voor een gesloten overweg zouden staan, met alle gevolgen vandien, werkte Infrabel in een voorstudie een viertal alternatieven uit ter vervanging van de bestaande overweg.

Om de bevolking hierover te informeren werden alle inwoners van Lissewege uitgenodigd voor tekst en uitleg over deze alternatieven. In de voormiddag waren vertegenwoordigers van het verenigingsleven, actiegroepen, de havengemeenschap, de Stad, Infrabel, AWV en MBZ, uitgenodigd. Ze werden verwelkomd door burgemeester Patrick Moenaert en ing. Luc Martens van Infrabel. In de namiddag was het de beurt aan de Lisseweegse bevolking. Naast de stand van Infrabel vond men er ook een beknopt overzicht van de Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer – over de stand van zaken van de herinrichting van de N31 in de doortocht van Lissewege en haveninfo van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) en van het project Zeebrugge Open.

Nadat de bezoekers een presentatie van Infrabel te zien kregen, konden geïnteresseerden hun vragen stellen aan ingenieurs van Infrabel, medewerkers van de MBZ en de Stad Brugge. De presentatie die door Infrabel werd gegeven is ook terug te vinden onderaan dit artikel.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!