Veel belangstelling voor mobiel infopunt Zeebrugge Open in Zwankendamme

Midden november opende het mobiel infopunt van “Zeebrugge Open” zijn deuren in Zwankendamme. Het infopunt – een omgebouwde en volledig ingerichte scheepscontainer – geeft informatie over de spoorwerken die Infrabel daar zal uitvoeren: een nieuwe brug over de sporen en nieuwe aansluitende wegenis, ter vervanging van de huidige overweg in Wulfsberge.

blog_177_1352889795_217Koninginnestuk in het infopunt is een 4 meter groot plan hoe de volledige site er zal uitzien na de spoorwerken voor de uitbreiding van het bestaande en de aanleg van het nieuwe vormingsstation, met foto’s van hoe het nu is en simulaties van de toekomst.

Verder zijn er plannen met de verkeerscirculatie voor, tijdens en na de werken; een tijdslijn met de verschillende stappen de komende jaren; informatie over het fietspad dat de Stad zal aanleggen, en een overzichtsplan van Infrabel met al hun projecten in de haven.

Zopas is ook “de boog Ter Doest” officiëel in gebruik genomen; over dit project, dat zorgt voor een rechtstreekse spoorverbinding tussen de westelijke en de oostelijke havenzones, is nu ook info aanwezig in het infopunt.

De infocontainer was tot dusver 5 keer open. Telkens waren er een 10 tot 20 bezoekers, vooreerst en vanzelfsprekend uit Zwankendamme zelf, maar ook uit Lissewege, Zeebrugge en zelfs Heist. Op woensdag 28 november kwam er een groep studenten van Howest op bezoek. Naast de info op de panelen kunnen de bezoekers ook vragen stellen over het project aan vertegenwoordigers van Infrabel of de stad Brugge.

Er worden veel vragen gesteld, ook kritische, maar het overgrote deel van de bezoekers is tevreden over de volledige en open manier waarop de projecten worden voorgesteld.

Na 3 infomarkten, een brochure en de website www.zeebruggeopen.be, toont ook dit infopunt nu dus aan dat investeren in communicatie loont, ook als het grootschalige infrastructuurprojecten betreft, en dat de bevolking deze aanpak blijkbaar naar waarde weet te schatten.

Het infopunt “Zeebrugge Open” vind je in Wulfsberge, bij het binnenrijden van Zwankendamme. Het is open elke woensdag van 15 tot 18.30 u. en ook elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 13 u. Concreet is het infopunt de komende weken open op woensdag 5, 12 en 19 december. Op de woensdagen 26 december en 2 januari – officiële verlofdagen – is het infopunt gesloten. Ook in 2013 blijft het infopunt open.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!